Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-44177".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-10-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 14, tweede en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
Identifier stcrt-2021-44177
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-10-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 44177
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 oktober 2021, nr. 2021-0000161578, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2022
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties