Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-42306".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-09-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-42306
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-09-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 42306
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties