Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-09-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type advies Raad van State en heeft als identifier "stcrt-2021-42254".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W13.21.0286/III
Alternatieve titel Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter
Behandeld dossier 25295;1396
Behandeld dossier 25295;1418
Behandeld dossier 25295;1422
Behandeld dossier 35526;3
Behandeld dossier 35526;39
Behandeld dossier 35526;4
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-42254
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-09-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 42254
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek advies Raad van State
Taal nl
Titel Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties