Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-09-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-41482".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-09-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-41482
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-09-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 41482
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Wijziging van het besluit van 24 november 2020, nr. 2020-167584, Omzetbelasting. Aftrek van omzetbelasting.
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties