Openbaarmaking vacature NCP, Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt ingevolge artikel 3, derde lid, van het Instellingsbesluit NCP 2014 (Stcrt. 2014, nr. 19014) bekend dat met onmiddellijke ingang een vacature in het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen is ontstaan.

Het profiel van het NCP-lid dat wordt gezocht, kunt u vinden op de NCP-website: Actueel | Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (oesorichtlijnen.nl)

Naar boven