Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-35745".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de artikelen 2.1, 6.5, aanhef en onder a en c, en 6.21 van de Waterwet, de artikelen 6.12 en 6.17 van het Waterbesluit en artikel 6.16 van de Waterregeling
Identifier stcrt-2021-35745
Jaargang 2021
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35745
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties