Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-34076".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-04-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-34076
Jaargang 2021
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34076
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en Nederland met betrekking tot de verlenging van de overeenkomst van 6 april 2020 over de toepassing en interpretatie van artikel 14 van het Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland en een tijdelijke vrijstelling van enkele Duitse socialezekerheidsuitkeringen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties