Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-33908".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-33908
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33908
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Wijziging Leidraad Invordering 2008
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties