Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2021 gepubliceerd door Waddinxveen. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2021-33767".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Waddinxveen - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - op het parkeerterrein bij Jan van Bijnenpad 1 t/m 291a
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waddinxveen
Geo informatie (coördinaten) 104333.008 451390.088
Jaargang 2021
Maker Waddinxveen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/3.18/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 2742VS 1
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-06-29
Referentienummer Z/21/73770-165164
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Jan van Bijnenpad
Taal nl
Titel Verkeersbesluit voor gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Jan van Bijnenpad te Waddinxveen
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden E6
Verwijzing stcrt-2021-33767
Volgnummer 33767
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats Waddinxveen