Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2021 gepubliceerd door Raden voor Rechtsbijstand (Cluster). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-33169".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 37b Wet op de rechtsbijstand
Identifier stcrt-2021-33169
Jaargang 2021
Materiële uitwerkingtreding 2022-04-01
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2021-06-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33169
Publicerende organisatie Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties