Kennisgeving ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening de voorbereiding van bestemmingsplan Blekersveld

Logo Bloemendaal

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal maken op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het gemeentebestuur voornemens is om een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het volgende gebied:

Het betreft het grondgebied Blekersveld

Het gaat om het gebied gelegen tussen de Westelijke Randweg, de straat Blekersveld en Tuinbouwvereniging Buytentwist. Het bestemmingsplan zal woningen op deze locatie mogelijk maken.

Het bestemmingsplan ligt nog niet ter inzage.

Het vorenstaande betreft enkel een wettelijk verplichte mededeling ter kennisname. Er vindt derhalve geen terinzagelegging plaats van de stukken betreffende voornoemd voornemen. Er kunnen eveneens geen zienswijzen naar voren wordt gebracht omtrent het voornemen om bovengenoemde herziening van het bestemmingsplan op te stellen. Deze mogelijkheid bestaat wel op een later moment in de bestemmingsplanprocedure. Dit zal bekend worden gemaakt in de Staatscourant, het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met team Ruimtelijke Ordening via het telefoonnummer 14 023.

Op de hoogte blijven?

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van aanvragen in uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mail service van overheid.nl.

Overveen,

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal

Naar boven