Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-06-2021 gepubliceerd door Bloemendaal. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2021-31477".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 102776.772 489964.757
Jaargang 2021
Maker Bloemendaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.16/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 2051NM 34
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-06-17
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0377.Bveld-ow01
Straatnaam Blekersveld
Taal nl
Titel Kennisgeving ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening de voorbereiding van bestemmingsplan Blekersveld
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2021-31477
Volgnummer 31477
Woonplaats Overveen