Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-31421".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-09
DC.creator Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DTD-versie 1.0.4
Grondslag artikelen 2.24, 2.25, 4.3, 4.5, tweede lid, 4.20, 4.31, 5.2, eerste en derde lid, 8.1, vijfde lid, 8.3, 16.55, tweede lid, en 16.139, derde lid, van de Omgevingswet, en de artikelen 2.2, eerste lid, en 10.1, eerste lid, van de Wet dieren
Identifier stcrt-2021-31421
Jaargang 2021
Onderwerp natuur en milieu
Onderwerp ruimte en infrastructuur
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 31421
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 juni 2021 tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties