Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2021 gepubliceerd door Stichting Autoriteit Financiële Markten. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-29600".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-05-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-29600
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2021-06-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 29600
Publicerende organisatie Stichting Autoriteit Financiële Markten
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Boetetoemetingsbeleid AFM 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties