Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-06-2021 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Onteigeningen en heeft als identifier "stcrt-2021-28181".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-28181
Jaargang 2021
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-06-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28181
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Onteigeningen
Taal nl
Titel Besluit van 12 mei 2021, nr. 2021000905 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Waterland krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Monnickendam – Galgeriet 2019)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties