Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-27085".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 2.1, derde lid, en artikel 5.10 van het Tabaks- en rookwarenbesluit
Identifier stcrt-2021-27085
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 27085
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 mei 2021, kenmerk 2353852-1007929-WJZ, houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met het introduceren van een nieuwe meetmethode voor volumetabak en het herstel van een omissie
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties