Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-05-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-23182".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-04-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet
Identifier stcrt-2021-23182
Jaargang 2021
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-05-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 23182
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 23 april 2021, nr. 3301921, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2021 en 2022
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties