Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-22617".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-04-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-22617
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-05-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 22617
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties