Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-05-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-21802".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-04-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en negende lid, van de Wet College voor toetsen en examens
Identifier stcrt-2021-21802
Jaargang 2021
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-05-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21802
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 19 april 2021, nummer CvTE-21.00579, houdende wijziging van de vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties