Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-04-2021 gepubliceerd door Inspectie Leefomgeving en Transport. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2021-21405".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-21405
Jaargang 2021
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-04-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21405
Publicerende organisatie Inspectie Leefomgeving en Transport
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Beleidsregel van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport van 21 april 2021, nr. ILT-2021/23598, houdende vaststelling van beleid inzake de handhavingsstrategie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties