Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-01-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2021-1924".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-1924
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-01-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1924
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Beleidsvisie expertisecentra zeldzame aandoeningen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties