Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2021 gepubliceerd door Centraal Stembureau's (cluster). De publicatie is van het type Centraal Stembureau en heeft als identifier "stcrt-2021-17975".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-17975
Jaargang 2021
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-04-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17975
Publicerende organisatie Centraal Stembureau's (cluster)
Rubriek Centraal Stembureau
Taal nl
Titel Model P 22-1 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties