Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2021 gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-16887".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-03-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-16887
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2021-04-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 16887
Publicerende organisatie De Nederlandsche Bank
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregels Toepassing Wet Bibob door De Nederlandsche Bank
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties