Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen en heeft als identifier "stcrt-2021-14332".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-14332
Jaargang 2021
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-04-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14332
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 april 2021 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Productiegerichte Dierhouderij
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties