Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-03-2021 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2021-13028".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage Situatietekening|exb-2021-14848
Citeertitel Gemeente Amsterdam - verkeersbesluit uitbreiden en instellen zonaal verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen - in de Gustav Mahlerlaan e.o.
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Geo informatie (coördinaten) 119953.807 483331.76
Jaargang 2021
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 1082MA 110
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-03-12
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Gustav Mahlerplein
Taal nl
Titel Amsterdam Zuid verkeersbesluit uitbreiden en instellen zonaal verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen in de Gustav Mahlerlaan e.o.
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden E3
Verwijzing stcrt-2021-13028
Volgnummer 13028
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker fietsers
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats Amsterdam