Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2021 gepubliceerd door 's-Gravenhage. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2021-10402".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeente Den Haag - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - nabij perc 927, aan de overkant van de Escamplaan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 's-Gravenhage
Geo informatie (coördinaten) 77917.072 452717.952
Jaargang 2021
Maker 's-Gravenhage
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 2547EX 880
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-03-03
Referentienummer nvt
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Samenvatting nvt
Straatnaam Escamplaan
Taal nl
Titel Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceel 927, aan de overkant van de Escamplaan, te Den Haag
Type verkeersbesluit aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer (fysieke maatregel)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden E6
Verwijzing stcrt-2021-10402
Volgnummer 10402
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats 's-Gravenhage