Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-02-2021 gepubliceerd door overig. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-10050".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 6 van Verordening 1071/2009/EG, artikel 1 van Verordening (EU) 2016/403, de artikelen 2.8 en 2.8a van de Wet wegvervoer goederen, de artikelen 1 en 2 van het Besluit wegvervoer goederen en artikel 4:1 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht
Identifier stcrt-2021-10050
Jaargang 2021
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-02-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10050
Publicerende organisatie overig
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake de toepassing van regels van Verordening 1071/2009/EG en Verordening (EU) 2016/403, Wet wegvervoer goederen en het Besluit wegvervoer goederen houdende bepalingen in verband met de uitvoering van de evenredigheidstoets en het sanctioneren van de vervoerder en de vervoersmanager bij verlies van betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg (Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties