Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2020 gepubliceerd door Doetinchem. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2020-68220".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Doetinchem
Geo informatie (gemeente) Aalten
Geo informatie (gemeente) Doetinchem
Geo informatie (gemeente) Montferland
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker Doetinchem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB/2.11/xml/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-12-22
Regeling CVDR650305_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Doetinchem en Montferland houdende regels omtrent het instellen van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn (Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-68220
Volgnummer 68220