Rectificatie Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 (Staatscourant 2020, nr. 64406, gepubliceerd op 31 december 2020)

In de Staatscourant van 31 december 2020, nr. 64406, is de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 gepubliceerd.

De in artikel I, onderdeel C, van die regeling opgenomen wijzigingsopdracht voor artikel 3.19, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 bevat een onjuist percentage en een onjuist bedrag:

  • Het in die wijzigingsopdracht genoemde percentage van 1,50% moet zijn: 1,45%.

  • Het in die wijzigingsopdracht genoemde bedrag van € 16.650 moet zijn: € 16.095.

De in artikel IX, onderdeel A, van die regeling opgenomen wijzigingsopdracht voor artikel 10aa, eerste en tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 bevat vier onjuiste bedragen:

  • Het in die wijzigingsopdracht genoemde bedrag van € 11.615 moet zijn: € 11.614.

  • Het in die wijzigingsopdracht genoemde bedrag van € 13.113 moet zijn: € 13.111.

  • Het in die wijzigingsopdracht genoemde bedrag van € 13.143 moet zijn: € 13.141.

  • Het in die wijzigingsopdracht genoemde bedrag van € 14.837 moet zijn: € 14.834.

Naar boven