Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-63420".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-11-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-63420
Jaargang 2020
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 63420
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Toeslagen. Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties