Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 61666Overig

RECTIFICATIE Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 november 2020, 2020-0000127590, over per 1 januari 2021 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

In Staatscourant nr. 61666 van 27 november 2020 is gepubliceerd de Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over per 1 januari 2021 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen.

In deze mededeling is per abuis een onjuistheid opgenomen. Bijgaand wordt deze onjuistheid gerectificeerd.

Onder X Wet op het kindgebonden budget, tweede lid, onderdelen c en d, wordt € 3.145,00 vervangen door € 2.528,0, en in onderdeel d, wordt € 919,00 vervangen door € 302,00.