Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-60151".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-60151
Jaargang 2020
Onderwerp Sociale zekerheid | Jongeren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-11-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 60151
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 november 2020, kenmerk 1768617-212992-J, houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet in verband met de indexering van de pleegvergoedingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties