Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-56482".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-03-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 16 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
Identifier stcrt-2020-56482
Jaargang 2020
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-11-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 56482
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 3 november 2020, nr. 2020-0000611095, houdende nadere regels met betrekking tot enkele aspecten van de werkwijze inzake de verdere verwerking van bulkdatasets verworven door de AIVD en MIVD op grond van de Wiv 2017 (Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties