Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-55266".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-10-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 2a, eerste lid, onderdeel c, en 3, eerste lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
Identifier stcrt-2020-55266
Jaargang 2020
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-10-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 55266
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 oktober 2020, nr. WJZ/ 20255925, tot wijziging van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen betreffende de slooptermijn
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties