Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2020, 54839Ruimtelijke plannenRectificatie Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020

Logo Waddinxveen

Rectificatie Gemeenteblad 2020, 257951 en Staatscourant 2020, 52390.

Woensdag 7 oktober 2020 is de Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 gepubliceerd. Door een softwarefout kon de herziening niet gepubliceerd worden op ruimtelijkeplannen.nl. Dit is inmiddels hersteld.

Identificatienummer

U kunt de herziening bekijken op ruimtelijkeplannen.nl door het identificatienummer in te voeren. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0627.isvgpboskoop-0401.

Inzage

De Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 ligt van 8 oktober tot 4 november ter inzage.