Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 5211Overig

Rectificatie: Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw, ECW Geoholding B.V., Middenmeer, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 20 december 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” ontvangen van ECW Geoholding B.V. te Middenmeer.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de bestaande locatie Middenmeer, gelegen aan de Oostlanderweg 15 in de gemeente Hollands Kroon.

De voorgenomen activiteit betreft uitvoeren van putwerkzaamheden in de bestaande geothermieput MDM-GT-04. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een mobiele installatie. De kennisgeving van de melding is op 24 januari 2020 in de Staatscourant en 29 januari 2020 in het blad “De Schager Courant” gepubliceerd. Deze rectificatie vervangt die eerdere kennisgeving op het vlak van de periodeaanduiding waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wegens omstandigheden zijn de werkzaamheden nog niet aangevangen. De werkzaamheden starten naar verwachting vanaf 16 maart 2020 en duren naar verwachting tot en met medio april 2020. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag plaatsvinden. Een klein gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom ook s’ avond en in de nacht plaatsvinden. Transportbewegingen zullen zoveel mogelijk geconcentreerd plaatsvinden tijdens de daglichtperiode (7.00–19.00 uur).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. K. Kaya (tel. 070 – 379 77 68).