Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 5211Overig

Kennisgeving melding besluit algemene regels milieu mijnbouw, ECW Geoholding B.V., Middenmeer, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 20 december 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” ontvangen van ECW Geoholding B.V. te Middenmeer.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de bestaande locatie Middenmeer, gelegen aan de Oostlanderweg 15 in de gemeente Hollands Kroon.

De voorgenomen activiteit betreft uitvoeren van putwerkzaamheden in de bestaande geothermieput MDM-GT-04. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een mobiele installatie.

De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag plaatsvinden. Een klein gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom ook s’ avond en in de nacht plaatsvinden. Transportbewegingen zullen zoveel mogelijk geconcentreerd plaatsvinden tijdens de daglichtperiode (7.00-19.00). De werkzaamheden zullen naar verwachting vanaf 26 januari 2020 aanvangen en naar verwachting drie weken duren.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. K. Kaya (tel. 070 – 379 77 68).