Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-10-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-50626".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-09-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, eerste lid
Identifier stcrt-2020-50626
Jaargang 2020
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-10-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 50626
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 21 september nummer CvTE-20.01354 houdende vaststelling van de aanmeldprocedure voor Staatsexamens Nt2 2022 (Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2022)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties