Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-47248".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-09-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-47248
Jaargang 2020
Onderwerp Sociale zekerheid | Jongeren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47248
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Rechtsbescherming van 4 september 2020, kenmerk 1700483-206505-J, houdende instelling van een Jeugdautoriteit (Instellingsbesluit Jeugdautoriteit)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties