Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-2020 gepubliceerd door Waddinxveen. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2020-47162".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Waddinxveen - Aanwijzen parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - parkeerterrein naast Dubbelspoor 2 t/m 144 (flatgebouw)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waddinxveen
Geo informatie (coördinaten) 104322.304 449056.15
Jaargang 2020
Maker Waddinxveen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/3.10/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 2742MX 46
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-09-09
Referentienummer Z/20/051592-109080
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Dubbelspoor
Taal nl
Titel Verkeersbesluit voor aanwijzen parkeerplaats Dubbelspoor voor het opladen van elektrische voertuigen
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden E4
Verwijzing stcrt-2020-47162
Volgnummer 47162
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats Waddinxveen