Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen en heeft als identifier "stcrt-2020-45425".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-45425
Jaargang 2020
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 45425
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 september 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties