Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 17 augustus 2020, kenmerk 1724451-208304-Z, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering,

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling zorgverzekering wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel A worden de volgende regels opgenomen:

0A02BCAO V

113512

MAAGZUURREMMER OMEPRAZOL CF CAPSULE MSR 10MG

2,00

STUK

1,00866

0A02BCAO V

113513

MAAGZUURREMMER OMEPRAZOL CF CAPSULE MSR 20MG

1,00

STUK

1,68111

 

0A09AAAO V

125925//16055

CREON 25000 CAPSULE MSR

2,40

STUK

1,00796

 

0A10ABBPI V

EU/1/16/1160/012

FIASP PUMPCART 100 E/ML OPL V INJ IN PATROON 1,6ML

0,40

ML

2,26345

 

0C10AAAO V

126567//25187

LESCOL XL TABLET MVA 80MG

0,75

STUK

1,84537

0C10AAAO V

116692

ROSUVASTATINE BIOCON TABLET FILMOMHULD 10MG

1,00

STUK

1,38403

0C10AAAO V

116693

ROSUVASTATINE BIOCON TABLET FILMOMHULD 20MG

0,50

STUK

2,76806

0C10AAAO V

116694

ROSUVASTATINE BIOCON TABLET FILMOMHULD 40MG

0,25

STUK

5,53612

0C10AAAO V

116691

ROSUVASTATINE BIOCON TABLET FILMOMHULD 5MG

2,00

STUK

0,83042

 

0D10ADADC V

124058

AKLIEF CREME 50MCG/G

1,00

GRAM

0,23211

 

0G03AABO V

124827

ETONOGES/ETHINYLEST ABB RING VAG 0,120/0,015MG/24U

0,04

STUK

2,78318

 

0G03CAAO V

123203

OESTROGEL 0,75 MG/DOSIS TRANSDERMALE GEL

0,75

DO

0,25058

 

0G03DAAO V

126699//601

PROVERA TABLET 5MG

1,00

STUK

0,11571

 

0G04BEAO V

121995

TADALAFIL TEVA 20 MG FILMOMHULDE TABLETTEN

2,00

STUK

9,51000

 

YG04CAAO V

126701//104130

COMBODART CAPSULE 0,5/0,4MG

1,00

STUK

2,08572

YG04CAAO V

126172

DUTASTERIDE/TAMSULOSINE HCL SANDOZ CAPS 0,5/0,4MG

1,00

STUK

2,08572

 

0J01DHAP V

102982

IMIPENEM/CILASTATINE HIKMA INFPDR FL 500/500MG

4,00

STUK

18,31911

 

0J02ACBP V

EU/1/15/1004/001

VORICONAZOLE HIKMA INFUSIEPOEDER FLACON 200MG

2,00

STUK

143,00000

 

0N01BBAP V

122759

PANKAINE GLUCOSE 5 MG/ML OPLOSSING VOOR INJECTIE

28,00

ML

0,24141

 

0N02ABCO V

121055

FENTANYL CF ZUIGTABLET 200MCG

3,00

STUK

8,05920

0N02ABCO V

121056

FENTANYL CF ZUIGTABLET 400MCG

1,50

STUK

10,07400

0N02ABCO V

121057

FENTANYL CF ZUIGTABLET 600MCG

1,00

STUK

15,11100

0N02ABCO V

121058

FENTANYL CF ZUIGTABLET 800MCG

0,75

STUK

20,14800

 

0N03AEAO V

126581//6870

RIVOTRIL TABLET 0,5MG

16,00

STUK

0,03826

 

0N03AXAO K

126734//19115

LAMICTAL DISPERS KAUW/DISPERGEERBARE TABLET 5MG

60,00

STUK

0,38133

 

0N03AXAO V

126732//19116

LAMICTAL DISPERS KAUW/DISPERGEERBARE TABLET 25MG

12,00

STUK

0,58651

0N03AXAO V

126733//20926

LAMICTAL DISPERS KAUW/DISPERGEERBARE TABLET 50MG

6,00

STUK

0,73313

 

0N03AXCO V

124063

GABAPENTINE STRIDES CAPSULE 100MG

18,00

STUK

0,43563

0N03AXCO V

124067

GABAPENTINE STRIDES CAPSULE 300MG

6,00

STUK

0,65344

0N03AXCO V

124068

GABAPENTINE STRIDES CAPSULE 400MG

4,50

STUK

0,87126

 

0N03AXEO V

126674//24167

TOPAMAX TABLET OMHULD 100MG

3,00

STUK

1,58880

 

0N04BCAO V

109080

ROPINIROLE AUROBINDO RETARD TABLET MVA 2MG

3,00

STUK

1,56609

0N04BCAO V

109088

ROPINIROLE AUROBINDO RETARD TABLET MVA 8MG

0,75

STUK

5,22029

 

2N06ABAO V

117160

SERTRALINE RIA TABLET FILMOMHULD 50MG

1,00

STUK

1,06638

2N06ABAO V

117163

SERTRALINE RIA TABLET FILMOMHULD 100MG

0,50

STUK

2,13277

 

0P01BABO V

123681

HYDROXYCHLOROQUINESULFAAT FOCUS TABL FILMOMH 200MG

1,00

STUK

0,27239

 

0R01ADAN V

126706//14424

FLIXONASE NEUSSPRAY 50MCG/DO FLACON 120DOSES

4,00

DO

0,08425

 

0R03ACCIDCV

126526//18150

SEREVENT DISKUS INHPDR 50MCG 60DO

2,00

DO

0,61011

 

YS01EDHG V

124705

VIZILATICOM 50 MCG/ML + 5 MG/ML OOGDRUPPELS, OPLOS

1,00

ML

10,02413

2. In onderdeel A worden de volgende regels vervangen door de daarbij vermelde teksten:

‘0A04ADBO V

122854

APREPITANT AUROBINDO CAPSULE 80MG

1,19

STUK

16,37600

’:

0A04ADBO V

122854

APREPITANT AUROBINDO CAPSULE 80MG

1,19

STUK

14,72000

;

 

‘0A04ADBO V

121532

APREPITANT CF CAPSULE 80MG

1,19

STUK

16,37600

’:

0A04ADBO V

121532

APREPITANT CF CAPSULE 80MG

1,19

STUK

14,72000

;

 

‘0A04ADBO V

120489

APREPITANT SANDOZ CAPSULE 80MG

1,19

STUK

16,37600

’:

0A04ADBO V

120489

APREPITANT SANDOZ CAPSULE 80MG

1,19

STUK

14,72000

;

 

‘0A04ADBO V

121086

APREPITANT TEVA CAPSULE 80MG

1,19

STUK

16,37600

’:

0A04ADBO V

121086

APREPITANT TEVA CAPSULE 80MG

1,19

STUK

14,72000

;

 

‘0A04ADBO V

121535

APREPITANT XIROMED CAPSULE 80MG

1,19

STUK

16,37600

’:

0A04ADBO V

121535

APREPITANT XIROMED CAPSULE 80MG

1,19

STUK

14,72000

;

 

‘0A04ADBO V

EU/1/03/262/002

EMEND CAPSULE 80MG

1,19

STUK

16,37600

’:

0A04ADBO V

EU/1/03/262/002

EMEND CAPSULE 80MG

1,19

STUK

14,72000

;

 

‘0A09AAAO V

120929

CREON 35000 HARDE MSR CAPSULES 35000 EENHEDEN

1,71

STUK

1,41115

’:

0A09AAAO V

120929

CREON 35000 CAPSULE MSR

1,71

STUK

1,41115

;

 

‘0C07AABO V

20329

SOTALOL HCL FLX TABLET 80MG

2,00

STUK

0,12781

’:

0C07AABO V

20329

SOTALOL HCL FOCUS TABLET 80MG

2,00

STUK

0,12781

;

 

‘0N02AACP V

51950

MORFINE HCL PCH INJVLST 10MG/ML AMPUL 1ML

3,00

ML

1,30500

’:

0N02AACP V

51950

MORFINE HCL TEVA INJVLST 10MG/ML AMPUL 1ML

3,00

ML

1,30500

;

 

‘0N05CDAP V

22594

MIDAZOLAM ACTAVIS INJVLST 1MG/ML

15,00

ML

0,17988

’:

0N05CDAP V

22594

MIDAZOLAM AUROBINDO INJVLST 1MG/ML

15,00

ML

0,17988

3. In onderdeel B worden de volgende regels opgenomen:

120979

ABACAVIR/LAMIVUDINE AMAROX TABL FILMOMH 600/300MG

125563//121514

ALUTARD SQ 108 BERK VERVOLG 1FLX5ML+ 5SP

125562//121480

ALUTARD SQ 801 BIJENGIF VERVOLG 1FLX5ML+ 5SP

122576

ATOVAQUON/PROGUANIL AMAROX TAB FILMOMH 250/100MG

122575

ATOVAQUON/PROGUANIL AMAROX TABL FILMOMH 62,5/25MG

121365

COLCHICINE RIA 1 MG TABLETTEN

121364

COLCHICINE RIA TABLET 0,5MG

123544

DARUNAVIR ACCORD TABLET FILMOMHULD 400MG

122437

EMTRICITABINE/TENOFOVIRDIS AMAROX TB OMH 200/245MG

117662

NEVIRAPINE AMAROX TABLET MVA 400MG

EU/1/20/1430/008

RYBELSUS TABLET 14MG

EU/1/20/1430/002

RYBELSUS TABLET 3MG

EU/1/20/1430/005

RYBELSUS TABLET 7MG

125980//3716

SYNTOCINON NEUSSPRAY 4IE/DO FLACON 50DO

120623

TENOFOVIRDISOPROXIL AMAROX TABLET FILMOMH 245MG

B

In bijlage 2 komt onderdeel 5 te luiden:

5. Pneumokokkenvaccin

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde:

 • a. in de leeftijd van twee jaar of ouder met een onvolwaardige miltfunctie ofwel na miltverwijdering,

 • b. met lekkage van hersenvocht,

 • c. met sikkelcelziekte,

 • d. lijdend aan de ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin lymfoom, myeloom of chronische lymfatische leukemie,

 • e. lijdend aan levercirrhose, chronische nierfunctiestoornis, chronisch hartfalen met stuwing, een ischemische hartziekte of alcoholisme met pneumokokkeninfectie in de anamnese,

 • f. met een marginale longfunctie (dyspnoe na 100 meter wandelen en een FVC<50% van voorspeld, FEV1, FEV1/FVC ratio en Dlco < 40% van voorspeld, of een VO2max tussen 10-15 ml/(kg-min)),

 • g. die immuungecompromitteerd is ten gevolge van een auto-immuunziekte, een immunosuppressieve behandeling, een orgaantransplantatie of een beenmergtransplantatie,

 • h. die HIV-geïnfecteerd is (CDC-classificatie HIV-infectie groepen II, III en IV) met een goede immuunrespons, of

 • i. die ten gevolge van COVID-19 is opgenomen geweest in het ziekenhuis, en

  • 1°. restafwijkingen op CT-thorax heeft (fibrose, en/of bronchiëctasieën, en/of persisterende infiltratieve afwijkingen / atelectase), en

  • 2°. afwijkingen in longfunctie heeft (FVC < 70% en/ of z-score < 2.00, of FEV1/FVC ratio z-score < -1.64 én FEV1 < 50% van voorspeld, of DLCOc < 60%).

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2020.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Naar boven