Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 44135Vergunningen

Uitnodiging voor het indienen van een concurrerende aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Oude Rijn 1, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

DGKE-WO / V-3189

De Minister van Economische Zaken en Klimaat deelt mee dat een aanvraag is ontvangen voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied genaamd Oude Rijn 1.

Het gepubliceerde gebied ligt in de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leidschendam-Voorburg, Noordwijk, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer (allen provincie Zuid-Holland) en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de volgende punten:

Deelgebied 1

Punt

X

Y

1

87419,000

473791,000

2

88312,959

473260,997

3

88299,286

473236,335

Deelgebied 2

Punt

X

Y

4

99414,184

461736,666

5

99139,515

463628,213

6

99822,036

463703,388

7

100600,000

462750,000

Deelgebied 3

Punt

X

Y

8

90840,732

461005,697

9

91073,199

461268,078

10

91378,200

460999,400

11

90634,800

460151,200

12

94052,414

457154,790

13

92350,000

455700,000

14

85000,000

461500,000

15

86971,000

464394,913

De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD).

De aanvraag is voor een dieptebereik tot aan de onderkant van de formaties uit het Perm.

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 29,84 km2.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat nodigt een ieder, onder verwijzing naar artikel 15, tweede lid, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, nr. 542), uit tot het indienen van een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte in bovengenoemd gebied.

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in de “Staatscourant” en dienen gericht te zijn aan:

mijnbouwvergunningen@minezk.nl

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Directie Warmte en Ondergrond

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Vermeld hierbij dat het een concurrerende aanvraag betreft. Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze publicatie, kunt u contact opnemen via mijnbouwvergunningen@minezk.nl

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond