Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-2020 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2020-41578".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel gemeente Amsterdam - De Boelelaan 205 wijzigen kenteken gehandicaptenparkeerplaats J-271-GG - De Boelelaan 205
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Geo informatie (coördinaten) 120315 483102
Jaargang 2020
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/3.6/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 1082RA 205
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-07-31
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Samenvatting De Boelelaan 205 wijzigen kenteken gehandicaptenparkeerplaats J-271-GG
Straatnaam De Boelelaan
Taal nl
Titel Verkeersbesluit De Boelelaan 205 wijzigen kenteken gehandicaptenparkeerplaats J-271-GG
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden E6
Verwijzing stcrt-2020-41578
Volgnummer 41578
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats Amsterdam