Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2020 gepubliceerd door Rechtbank Den Haag. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2020-36699".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2020-36699
Jaargang 2020
Onderwerp Recht | Bezwaar en klachten
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype rechterlijke macht
Publicatiedatum 2020-07-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 36699
Publicerende organisatie Rechtbank Den Haag
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Noord-Holland
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties