Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-35159".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-06-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Identifier stcrt-2020-35159
Jaargang 2020
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Economie | Transport
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-07-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35159
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 juni 2020, nr. WJZ/19298421, in verband met het vervoer van dieren bij buitentemperaturen van ten minste 35 graden Celsius (Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties