Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-34969".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-06-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Identifier stcrt-2020-34969
Jaargang 2020
Onderwerp Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-06-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34969
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 juni 2020, nr. WJZ/ 19200531, betreffende de vergoeding van kosten van aardbevingsbestendig bouwen in Groningen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties