Rectificatie van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juni 2020, nr. KO152693, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) voor het schooljaar 2021–2022 (Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2021–2022) gepubliceerd in de Staatscourant van 30 juni 2020, nr. 34171

In de bijlage van artikel 1 wordt de IEP LVS Lezen, 2019 uit de Lijst toegestane instrumenten Leerachterstand Technisch lezen schooljaar 2021-2022 verplaatst naar de ‘Lijst toegestane instrumenten Leerachterstand Begrijpend lezen schooljaar 2021–2022’.

Ook wordt de IEP LVS Lezen, 2019 uit de ‘Opmerkingen bij Technisch lezen’ verplaatst naar de ‘Opmerkingen bij Begrijpend lezen’.

Naar boven