Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2020-32505".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-06-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Identifier stcrt-2020-32505
Jaargang 2020
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-06-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 32505
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 9 juni 2020, nr. 2928566, houdende de bekendmaking van een tijdelijke beleidsregel tot tegemoetkoming in de afname van toevoegingen, toegekende extra uren en piketmeldingen van de gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren gedurende de COVID-19-crisis betreffende het uitvoeringsjaar 2020 (Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties