Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2020 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2020-31106".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 71367.522 381358.826
Grondslag artikel 7.17, vijfde lid, van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=7.17&lid=5&g=2019-11-14
Jaargang 2020
Maker Zeeland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM/2.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-ZM.xml
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 4411BB 22
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-06-10
Referentienummer W-AVR200113/00240898
Rubriek Overig
Rubriek officiële publicatie
Straatnaam Bathseweg
Taal nl
Titel Provincie Zeeland - RECTIFICATIE - Besluit op mer-beoordelingsnotitie voor Groen Gas, Bathseweg 80 te Rilland-Bath
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-31106
Volgnummer 31106
Woonplaats Rilland